czipy

-1

chipsy

-ej ziom, zabierz czipy na wycieczke
-dobra, zabiore cebulowe
Wizerunek miasta