Czarnoziemy

3

Wyraz w liczbie mnogiej oznacza policję prewencyjną w czarnych mundurach z reguły jeżdżącą lodówami.

Jan: Patrz czarnoziemy idą!
Andrzej: Ok, chowaj zioło!
Wizerunek miasta