Cira

-4

w więzieniu znaczy frajer osoba do bicia osoba pogardzana

-ty pier****olona ciro sprzedałeś mnie dla klawisz
-i ch**j sprzedałem
Wizerunek miasta