ciało leżałe

3

stan skupienia, w którym ciało doznaje zjawiska nieważkości, spoczywa

-ciało stałe
- ciało leżałe
Wizerunek miasta