Cheeba

17

Z slangu amerykańskiego - potocznie ganja, marihuana.

- Ziomek palimy coś dzisiaj?
- Smoke Cheeba Cheeba
Wizerunek miasta