Cajmer

71

osoba odporna na wiedzę,człowiek całkowicie pozbawiony sprytu

Wizerunek miasta