Cajmer

62

osoba odporna na wiedzę,człowiek całkowicie pozbawiony sprytu

Wizerunek miasta