Cajmer

73

osoba odporna na wiedzę,człowiek całkowicie pozbawiony sprytu

Wizerunek miasta