Cajmer

63

osoba odporna na wiedzę,człowiek całkowicie pozbawiony sprytu

Wizerunek miasta