boomer

9

Ironicznie o osobie starszej z pokolenia "BB" czyli "Baby boomers"

Wizerunek miasta