blant z tyty

6

skręcony papieros

Ej, masz blanta z tyty?
Właśnie kręcę, mordo
Wizerunek miasta