blant z tyty

3

skręcony papieros

Ej, masz blanta z tyty?
Właśnie kręcę, mordo
Wizerunek miasta