belka

-9

inaczej ścieżka

-jebnąłem wczoraj dwie belki i nie mogłem spać
-nie żryj tego więcej
Wizerunek miasta