bekiel

-6

lub beka. Pieniądze pozyskane zwykle w sposób nielegalny

-gdzie mój bekiel?!
-stary no utarg mi się nie zgadza w tym tygodniu. Oddam w poniedziałek
Wizerunek miasta