barzej

-6

w gwarze łęczyckiej: bardziej.

Czasem wymowa z przegłosem: [barzy]

Lubię ryż, ale barzej lubię kaszę.

Lubię ryż, ale barzy lubię kaszę.
Wizerunek miasta