angol

2

język angielski (jako przedmiot w szkole)

- Co dostałeś z angola?
Wizerunek miasta