akwizytor życia wietrznego

-4

Ksiądz, przedstawiciel kleru, współorganizator piramidy finansowej z wirtualnymi zyskami bez gwarancji w zamian za transfer realnych dóbr i funduszy; wykorzystujący zawieszenie niewiary swoich ofiar i ich braki w logicznym rozumowaniu. Traktowany jako nadrzędny moralny drogowskaz dla ludzi łatwowiernych, z niskim poziomem poczucia moralności.

Akwizytorom życia wietrznego wstęp wzbroniony!

Znów kolęda, akwizytorzy życia wietrznego będą wprowadzać srogą atmosferę.
Wizerunek miasta