+111 dzięki za info

13

Zwrot używany, by pokazać rozmówcy, że nie obchodzi cię, co mówi.

- "Idę jutro poprawiać chemię."
- "+111 dzięki za info."
Wizerunek miasta