Zwiększać moc reaktora

13

Gdy towar jest za słaby i trzeba coś jeszcze zażyć.

- Adam, ten towar jest za słaby, trzeba zwiększyć moc reaktora!
Wizerunek miasta