Zwężony

4

Naćpana osoba która zażywała narkotyki drogą nosową.

-Stary ale jestem zwężony
-Nie trzeba było tyle ćpać!
Wizerunek miasta