Zrzynać

8

Ściągać na klasówce, kopiować.

- Napisał to samo, zerżnął ode mnie!
Wizerunek miasta