Zrób salto

5

Wyrażenie używane gdy rozmówca w irytujący oraz powtarzający się sposób narzeka/żali się mimo, że wie, że nic z tym nie możemy zrobić. Bardziej grzeczny synonim do "spierdalaj".

-Stara, ale mi się nie chce tu siedzieć
-Już piąty raz to mówisz
-Ale mi się tak nie chce
-To nie wiem, zrób salto
Wizerunek miasta