Znicz

78

Być odklejonym przez krótką chwilę w losowym momencie. Często objawia się bezemocjonalnym patrzeniem się w jeden punkt i chwilowe wyłączenie funkcji myślowych.

- O stary, ale wczoraj znicza dostałem na matmie.
- Mordo ja tam spałem.
Wizerunek miasta