Zgręźlić się

4

Upić się, spić się, zachlać

- Kurwa, niczego z wczoraj nie pamiętam
- Nic dziwnego, zgręźliłaś się jak zwierzę
Wizerunek miasta