Zdrapka

8

Rana otwarta powstała w wyniku uderzenia o krawężnik w stanie upojenia alkoholowego.

- Żmudka co masz na czole?
- Zdrapke kurwa nie widzisz?
Wizerunek miasta