Zaszakfarakować

-1

Omijać coś
Nie przychodzić na coś

Hej, przyszedł Adam?
Nie znów Zaszkafarakował
Wizerunek miasta