Zakapior

6

Zakapior- Osoba po 50 roku życia zgłaszająca wszystko na policje. Określenie używane na ziemiach powiatu Lublinieckiego

-Ej ciulamy aimra?
-Nie bo zakapior patrzy
Wizerunek miasta