Wysokowiec

2

Jest to połączone słowo "wysoko" i "wieżowiec", oznaczający "wysoki budynek".

-Hej, co robiłeś?
-Zwiedzałem wysokowce.
Wizerunek miasta