Wysiadka

18

Zgon, nieprzytomność pod wpływem środków odurzających

-Lejemy kolejnego, dawaj po Przemka
-Nie ma co, on ma już wysiadke
Wizerunek miasta