Wypunktować

6

Wskazać komuś błędy i je omówić, odwołując się do konkretnych przykładów zachowania/działania danej osoby

- Wiktor nagrał film o znanym influencerze.
- Widziałem, świetnie go wypunktował.
Wizerunek miasta