Wypuścić bobra na trzęsawisko

33

Załatwić swoją potrzebę fizjologiczną drugiego stopnia.

Inaczej: narobić, obsrać, oddać kał, wysrać się, załatwić się, zrobić kupę itd.

1. Idę wypuścić bobra na trzęsawisko zanim pójdę zapalić.

2. - Sabrina nie lubi srać u kogoś.
- A co to znaczy?
- To znaczy, że nie lubi wypuszczać bobra na obcym trzęsawisku.
Wizerunek miasta