Wypłata z Kremla już przyszła?

32

Reakcja na prorosyjską wypowiedź.

– Słuchaj, ja myślę, że Putin chce tylko pokoju i denazyfikacji Ukrainy.
Wypłata z Kremla już przyszła?
Wizerunek miasta