Wydupix

2

Wariacja słowa wydupiaj, o tym samym znaczeniu - spadaj, idź stąd, spływaj.

- To teren prywatny, idź stąd.
- Ale...
- No już, wydupix!
Wizerunek miasta