Wyciąć orła

-5

Przewrócić się.

- Ale żeś orła wyciął!
Wizerunek miasta