Wyciąć orła

2

Przewrócić się.

- Ale żeś orła wyciął!
Wizerunek miasta