Wpuszczać w maliny

5

Podpuszczać kogoś , zażartować lub kogoś okłamać

-Ej czym on się tak martwi?
-Totalnie wpuściłem go w maliny. Myśli, że dzisiaj kartkówka z polskiego.
Wizerunek miasta