Wojna na łaskotki

-3

pójście w ślimaka, przelizanie się

- Słyszałem, że przelizałaś się z Łukaszem
- Wojna na łaskotki, weź my nic nie ten
Wizerunek miasta