Wdupiać

2

Jeść bardzo szybko/agresywnie

-Gdzie jest Paweł?
-Wdupia żur
Wizerunek miasta