Waterloo

138

Muszla klozetowa; zestaw WC.

- Muszę do waterloo, kret ciśnie!
Wizerunek miasta