Wapować

17

Inaczej palić liquid w e-papierosie.

- Elo co wapujesz?
- Magno mam zalane.
Wizerunek miasta