Walić się jak bloki na Retkini

11

Inaczej prowadzić rozwiązły tryb życia; puszczać się.

Powiedzenie wzięło się od dwóch katastrof gazowych, które miały miejsce w latach osiemdziesiątych na osiedlu Retkinia w Łodzi. W ich wyniku wybuchły dwa bloki, zabijając w sumie kilkanaście osób.

- Słyszałeś o tym, że Julka zdradziła swojego chłopaka?
- Mordo, ona wali się jak bloki na Retkini. Z kim popadnie...
Wizerunek miasta