Walić ośkę

4

Inaczej pić wódkę

-Ej stary widzisz tamtego typa?
-Noo, widać że wali ośkę od rana
Wizerunek miasta