WCHUJ

43

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

- To gdzie mamy iść na ten wykład?
- WCHUJ.
Wizerunek miasta