WBW

7

WBW ----> Wielka Bitwa Warszawska----> co roczny turniej freestyle'u i beatboxu'u wylaniajacy nowe twarze w tych dziedzinach. WBW odbywa się od 2003 roku.

Wizerunek miasta