W pytę

81

Świetnie, znakomicie.

- Na wyjeździe było całkiem w pytę!
Wizerunek miasta