W pytę

73

Świetnie, znakomicie.

- Na wyjeździe było całkiem w pytę!
Wizerunek miasta