W kapsko

-2

Inaczej "bardzo", służy do wyolbrzymienia danej sytuacji i pokazania większej mocy jakiegoś przymiotnika lub przysłówka (czasem również czasownika).

Z przymiotnikiem:

-Hej, jak ci dzień mija?

-To już siódma godzina, jestem w kapsko zmęczony.

-Stary wytrzymasz, później wyskoczymy na miasto, wyluzujesz się.


Z czasownikiem:

-Hej, jak ci dzień mija?

-To już siódma godzina, zmęczyłem się w kapsko.

-Stary wytrzymasz, później wyskoczymy na miasto, wyluzujesz się.
Wizerunek miasta