W dicka se klaśnij

24

Znaczy to samo co "W pizde se klaśnij" czyli "sam se to zrób" albo "wypchaj sie".

- Stasiek, we daj spisać pracę domową.
-W dicka se klaśnij idioto. Trzeba było robić w domu.
Wizerunek miasta