Wódkizm

12

Oznacza to fascynacją do alkoholu (niekoniecznie uzależnieniem).
Może też oznaczać z ruchem zlikwidowania akcyzy na alkohol.

Wizerunek miasta