Viegować

24

Inaczej uprawiać seks. Pochodzi od nazwy championa z LoL'a - Viego, z którym powiązany jest wierszyk: Viego, co poruchał, to jego.

A: Ty, widziałeś Konrada może?
B: Ta, poszedł się Viegować
Wizerunek miasta