Utkaj, utkaj

37

Jeden z wariantów wyrażenia zamknij się. Niejednokrotnie spotykany wśród młodzieży wyzywającej się obustronnie. Dwukrotne użycie słowa utkaj prawdopodobnie ma być próbą przyspieszenia tego, aby człowiek oczerniający drugą osobę jak najprędzej tego zaprzestał.

-E, chłopaki!!! Wiecie, że Seba jarał wczoraj gibona za garażami?
-Utkaj, utkaj, Mati, bo ci jebnę zaraz.
Wizerunek miasta