Utkaj

8

Inaczej stosowane "utkaj pizdę" jest ono używane, kiedy chcemy napomnieć kogoś w towarzystwie do opanowania swoich słów i wypowiadanych zdań

-Ej wiecie, że Wojtek nie ma dziewczyny
-Utkaj
Wizerunek miasta