Układ dzbanetarny

-9

Osoba nieogarnięta, głupia... tyle, że do sześcianu.

- Masz kasę na bilet?
- Jaką kasę? Nic nie mówiłeś o kasie.
- Jak nie mówiłem, jak mówiłem ty chodzący układzie dzbanetarny!
- Ty jesteś takim układem dzbanetarnym!
- Ja!? A kto zamiast mnie słuchać to wolał opie*dalać kebsa i przy tym mieć wysrane na resztę otoczenia!? ...
Wizerunek miasta