Ujemny człowiek

12

Jednostka z ogółu niezdolna do zdrowego myślenia; zaniżająca średni iloraz inteligencji pewnej grupy osób, do której przynależy.

-Ej, ośmiornica ma osiem nóg, czy rąk?
-Ośmiornica ma macki mordo. Ty to jednak jesteś ujemny człowiek.
Wizerunek miasta