Twit

47

Po angielsku: cymbał, niedołęga, ciemięga.

Wizerunek miasta