Twit

51

Po angielsku: cymbał, niedołęga, ciemięga.

Wizerunek miasta