Twardziel bomba

-6

Taki siłacz że ma leszcza na strzała. Przeciwieństwo Frajera pompki.

- Widzisz tego fajansiarza?
- No, Ale twardziel bomba!
Wizerunek miasta